Praktijkinfo

Openingstijden

Openingstijden van het Paramedisch Centrum Valkenburg zijn:

DagTijd
Maandag09:00 – 17:00 uur
Dinsdag09:00 – 20:00 uur
Woensdag09:00 – 17:00 uur
Donderdag09:00 – 17:00 uur
Vrijdag09:00 – 17:00 uur
Zaterdag09:00 – 12:00 uur
ZondagGesloten

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken. Wanneer u niet voldoende mobiel bent om naar de praktijk te komen, is behandeling aan huis, via de telefoon of via videobellen mogelijk!

Privacy / AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Lees er meer over in ons privacyreglement.

Kosten

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering oefentherapie of fysiotherapie  vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard willen wij u hier ook bij helpen.
De actuele tarievenlijst voor niet-verzekerden is terug te vinden in de behandelruimte en in toegevoegde bijlage.

Tarievenlijst 2022

Afzeggen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt is het Paramedisch Centrum Valkenburg genoodzaakt de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw therapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Klachten

Indien u een klacht heeft, horen wij deze graag. Zo kunnen wij met u kijken hoe we een oplossing kunnen bieden en onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Heeft u een klacht over uw therapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem/haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing of bespreekt u het liever met iemand anders, dan kunt u contact opnemen met een van onze andere therapeuten. Ook kunnen wij u in contact brengen met de klachtencommissie van de klachtenregeling van onze beroepsverenigingen VVOCM en KNGF, bij wie wij zijn aangesloten.

Eigendommen

Het centrum stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

© pmcv.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyreglement