David Turenhout
Manueel therapeut Msc, fysiotherapeut, longfysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut

“Werken is een serieuze hobby, net als studeren. Om die reden heb ik in de afgelopen jaren diverse opleidingen afgerond waaronder arbeids- en bedrijfsfysiotherapie, longfysiotherapie, de masteropleiding manuele therapie en de opleiding tot anderhalvelijns fysiotherapeut. Een opleiding waarbij het in de toekomst wellicht mogelijk wordt als gespecialiseerd therapeut direct door te verwijzen voor aanvullend onderzoek (o.a. MRI, Rontgen, echo). Ook ben ik als praktijkdocent verbonden aan de SOMT in Amersfoort. Tot slot hebben hardloopklachten en orthopedische klachten bij kinderen mijn speciale aandacht. Dit is nauw verbonden met mijn persoonlijke leven (en daarmee ‘hobby’).

Handelen, denken in oplossingen en gebruik maken van elkaars expertise. Dit zijn ingrediënten om tot een goed resultaat te komen. Om die reden geloof ik zeer in ‘samen werken aan herstel’ en in de bundeling van krachten in de zorgvleugel van het Dorpshuis.”

© pmcv.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyreglement